Υπάρχει συνδρομή για τη χρήση του συστήματος του έξυπνου σπιτιού;

Οι εφαρμογές του οικοσυστήματος που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας δεν έχουν κάποια συνδρομή. Αυτή η πολιτική ακολουθείται από τις συγκεκριμένες εταιρείες που συνεργαζόμαστε εδώ και χρόνια και πιστεύουμε πως δεν θα αλλάξει στο μέλλον. Υπάρχουν ορισμένες επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται μέσω συνδρομής στους χρήστες, μόνο εφ’ όσον συμφωνήσουν και τις επιλέξουν.