Υπάρχει πιθανότητα παραβίασης του συστήματος;

Το “κλειδί” για κάθε έξυπνο σπίτι είναι το δίκτυο WiFi. Εάν έχουμε ακολουθήσει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να έχουμε ένα ασφαλές δίκτυο WiFi, η πιθανότητα παραβίασης είναι σχεδόν μηδενική. Επίσης, τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν οι έξυπνες συσκευές για να επικοινωνούν μεταξύ τους είναι πολύ ασφαλή (χρησιμοποιούν την ίδια κρυπτογράφηση 128-bit που εφαρμόζουν τα περισσότερα μεγάλα χρηματοοικονομικά συστήματα).