Τι δεδομένα καταγράφουν οι συσκευές; Τα στέλνουν κάπου;

Οι συσκευές επεξεργάζονται τοπικά τις εντολές μας χωρίς να στέλνουν πληροφορίες σε κάποιον server (εξαίρεση η περίπτωση χρήσης χώρου cloud για αποθήκευση δεδομένων των καμερών).