Τι γίνεται αν αλλάξουμε router;

Αν αλλάξουμε router και το ρυθμίσουμε με το ίδιο όνομα και τον ίδιο κωδικό όπως το προηγούμενο, οι συσκευές θα συνδεθούν και θα λειτουργήσουν κανονικά χωρίς να χρειαστεί ξανά συντονισμός.