Μπορώ να προσθέσω και άλλες συσκευές στο οικοσύστημά μου μετά την πρώτη εγκατάσταση;

Στο σύστημα μπορούν να συνδεθούν πολλές συσκευές (περισσότερες από 30), οπότε αν οι ανάγκες σας αλλάξουν, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε επιπλέον.