Η εγκατάσταση του διακόπτη WiFi θερμοσίφωνα γίνεται από ηλεκτρολόγο;

Επειδή η τοποθέτηση του διακόπτη WiFi γίνεται στον πίνακα ασφαλειών, την αναλαμβάνει πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος που είναι συνεργάτης της εταιρείας μας.